Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 40,-    Gratis verzending naar België vanaf € 65,-

Privacybeleid Discusshop
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-5-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website/webshop gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Discusshop, Aquariumshoponline en Shrimpworld. U moet zich ervan bewust zijn dat Discusshop, Aquariumshoponline en Shrimpworld niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website/webshop geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Discusshop, Aquariumshoponline en Shrimpworld respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt en zijn nodig om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk en is dan nodig om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Deze website gebruikt enkel functionele cookies.

Doeleinden
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website/webshop worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Gegevensverwerking
Hieronder staat vermeld op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware, webhosting en e-mail
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Wij nemen webhostingdiensten af van A2 Hosting. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. A2 Hosting heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. A2 Hosting is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen en tot geheimhouding verplicht. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. A2 Hosting behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen bedrijf en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. A2 Hosting houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. A2 Hosting is verder ook de partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website/webshop verzorgt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website/webshop en webformulieren worden verzonden via de servers van A2 Hosting. A2 Hosting zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Nieuwsbrief
Onze website maakt gebruik van Magento. Onderaan elke nieuwsbrief die wordt verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt, zult u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door A2 Hosting beveiligd opgeslagen.

Betalingen
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is DTG B.V. DTG verwerkt de persoonsgegevens die u bij de plaatsing van de Review invult op de Website. Het gaat om de volgende
persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres (verplicht). De door u ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die u op de Website heeft ingevuld, worden
gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doeleinden:
(i) uw naam en woonplaats worden samen met de Review verstrekt aan Discusshop, Aquariumshoponline en Shrimpworld waarop de Review toeziet;
(ii) de Review wordt samen met uw voornaam en woonplaats gepubliceerd op de website van Discusshop, Aquariumshoponline of Shrimpworld en op de website en in zoekmachines van de door DTG bekend gemaakte partners;
(iii) uw naam en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten, het verstrekken van de door u aangevraagde informatie en om contact met u op te nemen in geval van klachten of vragen over uw Review.
Uitsluitend indien u daarvoor toestemming heeft gegeven gebruiken we uw naam en e-mailadres voor het per e-mail versturen van onze nieuwsbrief met nieuws over gelijksoortige producten en diensten of tips van DTG. Indien u deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kunt u daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming.
DTG kan niet uitsluiten dat Discusshop, Aquariumshoponline en Shrimpworld de in de Review opgenomen persoonsgegevens linkt aan haar eigen klantgegevens en zodoende achterhaalt dat de Review van u afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat Discusshop, Aquariumshoponline en Shrimpworld als gevolg van de Review contact met u opneemt.
Gedurende de periode dat uw Review via onze Dienst wordt gepubliceerd worden uw persoonsgegeven door ons opgeslagen en verwerkt. Indien en zodra uw Review wordt verwijderd, zullen wij ook uw persoonsgegevens verwijderen.
DTG kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.
Via de Website verwerkt DTG verder IP-adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor hetzelfde bedrijf plaatst. Vervolgens worden deze verwijderd of geanonimiseerd
Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij soms gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de verwerkers hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de geldende privacy wetgeving waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en dit Privacybeleid na te leven. Via de
functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post NL, DPD en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. Deze gegevens worden dan alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat één van deze partijen onderaannemers inschakelt, stelt zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Vervulling van wettelijke verplichtingen
Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan verplichtingen in wetten, rechterlijke uitspraken en beslissingen van autoriteiten. Dit omvat het gebruik van uw persoonlijke gegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en te verifiëren om de boekhoudregels na te leven.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Keuzes voor persoonsgegevens/aanpassen/uitschrijven communicatie
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, intrekken of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. U kunt een verzoek daartoe in ieder geval te allen tijde bij ons per mail indienen. Zie onderaan onze contactgegevens.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Inschrijven/aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Wij vragen vooraf uw toestemming voor het toezenden van onze nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u weer af te melden voor de nieuwsbrief.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Klacht
Wij wijzen u erop dat u te allen tijde het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EU
Voor de goede orde vermelden wij nog dat wij geen persoonsgegevens doorgeven buiten de EU.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Discusshop / Aquariumshoponline / Shrimpworld

Rob Hijlkema
Vijverstraat 64
6443 XN Brunssum

045-7508373
06-21844447

info@discusshop.nl
info@aquariumshoponline.nl
info@shrimpworld.nl

To Top